Kotlíková dotace pro Královehradecký kraj

Důležité informace pro kotlíkovou dotaci

Kotlíková dotace pro Královehradecký kraj

Důležité  informace  pro kotlíkové dotace :
 
- výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech
- výše podpory :
70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE
(tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
 - instalaci vybraných zařízení, které jsou financovány z programů podpory ze státních evropských finančních prostředků, může provádět pouze oprávněná osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění a  zároveň vlastní osvědčení o získání profesní kvalifikace

- veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu

Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu Operačního programu životní prostředí 2014-2020, tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN) a příslušných prováděcích předpisů. Tato zařízení jsou uvedena v Seznamu registrovaných výrobků, který naleznete na:


http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1


Nový zdroj vytápění musí být z tohoto seznamu, který je průběžně aktualizován. V případě, že mezi výrobky nebude Vámi vybraný nový kotel, doporučujeme oslovit dodavatele s požadavkem na zapsání tohoto zdroje na seznam
 
- pokud RD nesplňuje energetickou třídu C, je nutné realizovat některá stanovená
mikro energetická opatření, jehož vhodnost potvrdí energetický specialista
 
- uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015,
s tím, že při výměně starého kotle je nutné pořídit ještě před výměnou fotografie zapojení kotle na otopnou sestavu a do komínového tělesa( jinak by dotace nemohla být uznána)